LEOINVESTMENT
Inwestowanie w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe

Strona główna

(TEST PAGE) Leoinvestment zajmuje się inwestowaniem na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.
Naszym celem jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji przy zachowaniu racjonalnego czasu
inwestowania i minimalizacja strony kosztowej przedsięwzięcia.
Inwestujemy w nieruchomości na rynku polskim. mamy doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami,
oraz zarządzania ryzykiem. Zespół tworzą pasjonaci będący równocześnie osobami z długim i ugruntowanym
doświadczeniem rynkowym


 
LEOINVESTMENT